Рисуването като процес и изкуството като лек

„Целта на рисуването като процес е самата дейност на творчество в момента, без какъвто и да било натиск за изява или ограничителна принуда да се изполва определен медиум, стил или техника, нито пък тревоги относно талант и постижения.“ (Къбли)

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

ATEЛИЕ: Как да разкрепостим твореца в себе си

# 4

ОЩЕ ОТ АВТОРА

С изкуство се занимавам откакто се помня. Творчеството винаги ми е помагало да осмислям и изразявам чувствата си, да постигам изцеление и да израствам.

Аз съм най-щастлива и най-вдъхновена, когато творя свободно, като се вслушвам в себе си и давам простор за изява на всичко, което има необходимост да се изяви.

Целта ми винаги е била да развивам, да подхранвам и да се доверявам на моите собствени творчески ритъм и изява, както и да насочвам другите хора да правят същото.

Писмената задача за тази седмица:

Какво означава творчеството за вас?

Защо творите?

Защо спирате да творите?

Какви мисли и представи се въртят в главата ви, докато творите?

Изпитвате ли тревога и потискащи притеснения във връзка с вашата изява и способности, или под влияние на нечие чуждо мнение?

Използвате ли определен медиум или стил само защото това се очаква, или защото те наистина ви доставят удоволствие?

Имате ли някакви задръжки относно способността ви да се възприемате като художник?

Рисуването като процес и изкуството като лек

Стюарт Къбли е основател и директор на „Изживяването да си художник“ -  организация за художествено образование, която провежда курсове  по изобразително изкуство като средство да откриеш себе си. Той определя по следния начин същността на понятието „рисуване като процес“: Изживяването по време на творческата дейност е по-важно от крайния продукт.

През 2020 г. Къбли пише: „Целта на рисуването като процес е самата дейност на творчество в момента, без какъвто и да било натиск за изява или ограничителна принуда да се използва определен медиум, стил или техника, нито пък тревоги относно  талант и постижения.“ По-нататък той подчертава, че рисуването като процес позволява на художниците да забравят себе си и да потънат в едно спонтанно изследване на съкровената си същност, личностно израстване и вдъхновение.

В своята книга „Лечение чрез творчество“ Майкъл Самюълс и Мери Рокууд Лейн пишат: „Поради непосредствената образност, присъща на изобразителното изкуство, мнозина, които търсят изцеление чрез творчество, се обръщат първо към него.“ (Самюълс и Лейн, 1998 г.)

Авторите са убедени, че изкуството може най-успешно да окаже своето лечебно въздействие, ако съответният човек се занимава с творческа дейност колкото се може по-често,  а също и че най-подходящият момент за начало е настоящият. Но те поясняват, че ако искаме да използваме изкуството като лечебно средство, първо трябва да създадем необходимите условия за това.

Самюълс и Лейн определят четири стъпки, които трябва да предприемем, за да започнем изцелението си чрез творчество:

Първата стъпка е да осъзнаем, че всички ние, човешките същества, сме творци по рождение и да се върнем към своята вродена творческа същност като се отърсим от страховете и неувереността си.

Втората стъпка е да подсигурим място за творчество в живота си като осъзнаем,  че творческата ни дейност има толкова голямо значение, колкото и другите ни ежедневни отговорности, следователно не бива да я пренебрегваме.

Третата стъпка ни свързва с медиума, в който ще творим. Самюълс и Лейн поясняват, че изборът на творчески медиум означава най-вече да се вслушваме в себе си, за да открием какво ни е необходимо да изразим и да изцелим в душите си. Те подчертават, че не бива да се чувстваме сковани от мисълта, обсебила ни под нечие чуждо влияние, че трябва да изберем един или друг медиум.  Целта при тази трета стъпка е да си изградим увереност в собствения си вътрешен глас и да следваме своите творчески импулси по начин, който ни е необходим на нас самите.

Четвъртата стъпка ни подтиква да създаваме произведения на изкуството, водени от собствените си изживявания на момента (Самюълс и Лейн, 1998 г.).

В публикувания от Бруук „Наръчник на терапиите чрез изобразително изкуство“ (2006 г.) Сюзън Бойес, арт-терапевт и практикуващ шаман, участва със статия, озаглавена „Индивидуална терапия чрез изобразително изкуство за съпротивляващи се подрастващи деца“. В нея авторката твърди, че „изкуството предоставя възможност за помощ при артикулацията на емоциите, свързани с дадена ситуация, която подрастващите не са в състояние да изразят с думи“. Бойес е убедена, че „изворът на творческа енергия е извор и на цялото сътворение и когато човек черпи от този богат резервоар, това може да допринесе за душевното му изцеление“.

През 2010 г. Американската Асоциация за Обществено Здраве публикува статия от Хедър Стъки и Джереми Нобел озаглавена „Връзката между изкуство, лечение и обществено здраве". В нея авторите анализират седем научни изследвания на тази тема и обобщават над 20 от откритията относно тази връзка.

Заниманията с изобразително изкуство насочват фокуса към положителните житейски преживявания, повишават самочувствието и допринасят за изграждане на по-добра социална идентичност; разсейват ума от мисли за болест; водят до непринуденост и спонтанност, намалямат стреса и тревожността; увеличават усещането за изцеление, по-доброто разположение като цяло и чувството за принадлежност и предназначение (Стъки и Нобел, 2010 г.).

През 2018 г. списание „Перспективи на Общественото Здраве“ публикува изследване на Никола Холт, чиято цел е да измери непосредственото влияние, което заниманията с изобразително изкуство оказват върху усещането за благополучие.

Откритията на Холт потвърждават изводите на Стъки и Нобел като добавят, че заниманията с изобразително изкуство са тясно асоциирани с положителен афект, живо въображение и усещане, че си „в потока“*. В добавка към тези положителни влияния върху психиката, Холт открива също така, че заниманията с изобразително изкуство оказват положително влияние и върху физическото здраве на съответния човек като водят до намаляване на нивото на стрес и подобряване на дейността на имунната система.

Холт стига до заключението, че заниманията с изобразително изкуство стимулират многобройни пътеки към състояние на благополучие като също повишават хедоничния тон и усещането, че си „в потока“ ** (Холт, 2018 г.).

(текста след * и ** е по-дребен от основния)

*В позитивната психология състоянието да си „в потока“ (или, разговорно, „в зоната“) е душевно състояние, при което човек, занимаващ се с някаква дейност, е обвзет изцяло от усещане за стимулиращ фокус, чувства се напълно потопен в заниманието си и изпитва радост и удоволствие от процеса.

**Хедоничният тон е чертата, определяща характерната за даден човек способност на изпитва удоволствие. Ниският хедоничен тон означава намалена способност за изпитване на удоволствие, което увеличава вероятността за анхедония. Анхедонията – неспособност да се изпитва удоволствие – е често срещан симптом на депресия, а също и на други душевни заболявания.


Препратки

Brooke, S. L., Ph.D., NCC. (2006). Creative arts therapies manual. Charles C Thomas Publisher, LTD.

Cubley, S. (2020). Process art.

Holt, N. J. (2018). Using the experience-sampling method to examine the psychological mechanisms by which participatory art improves well-being. Perspectives in PublicHealth, 138(1), 55-65.

Samuels, M., M.D. and Lane, M. R., R.N., M.S.N. (1998). Creative healing: How anyone can use art, writing, music, and dance to heal body and soul. John Wiley & Sons.

Stuckey H. L., DEd, and Nobel, J., MD, MPH, (2010). The connection between art, healing, and public health: a review of current literature. American Journal of Public Health, 100(2):254‐263. DOI:10.2105/AJPH.2008.156497

АРХИВ НА АВТОРА

Пчелите строят архива в момента : )

Очаквайте
Плетко и Плетка 

Първата детска книжка на Богдан Дарев от 22 разказа, с рисунките на 9- годишната Кармин и приказката „Петте задачи“ на поета Николай Господинов.